Chức năng - Nhiệm vụ

SỨ MỆNH

Khoa Đô thị học là đơn vị cấp khoa trực thuộc nhà trường, dưới sự lãnh đạo của ban giám hiệu và đảng ủy nhà trường. Cùng với các đơn vị khác trong trường, Khoa tham gia vào việc nâng cao dân trí về lĩnh vực đô thị; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa - đô thị hóa ở các cấp độ khác nhau (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), và phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực quản lý.

Khoa hướng đến việc trở thành một trung tâm nghiên cứu-đào tạo về lĩnh vực đô thị học và quản lý đô thị lớn nhất ở phía Nam Việt Nam, và trong một tương lai gần sẽ đứng ngang bằng với nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

TẦM NHÌN

Khoa Đô thị học có nhiệm vụ nâng cao dân trí về lĩnh vực đô thị; trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa - đô thị hóa ở các cấp độ khác nhau (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ).

Khoa Đô thị học hướng đến việc trở thành một trung tâm nghiên cứu - đào tạo về lĩnh vực đô thị  lớn nhất ở phía Nam Việt Nam, và trong một tương lai gần sẽ đứng ngang bằng với nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Đào tạo đại học bậc cử nhân, thạc sĩ  và tiến tới đào tạo tiến sĩ. Tổ chức các khóa huấn luyện ngắn và dài hạn (có cấp chứng chỉ), tổ chức các chương trình tham quan nghiêncứu trong và ngoài nước, tiếp nhận các sinh viên và học giả nước ngoài làm việc tại Khoa.

2.  Tổ chức và thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp, tổ chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

3. Chức năng tư vấn, thẩm định và hỗ trợ cho việc hoạch định chính sách:

- Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trong việc thiết lập dự án và hỗ trợ nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau.

- Thẩm định các dự án, các chương trình dân sinh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội  của đô thị thông qua các hoạt động nghiên cứu.

- Tham gia trợ giúp việc hoạch định chính sách cho các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

4. Chức năng tuyên truyền và phổ biến kiến thức: Xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu khoa học (sách chuyên đề, tài liệu huấn luyện) và giảng dạy.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.