THÔNG TIN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH ĐÔ THỊ HỌC

 

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO

Trang bị các kiến thức về lý thuyết, cơ sở lý luận và thực tiễn; các kỹ năng thực hành nghề nghiệp để các nhà đô thị học có thể tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách của đô thị trong quá trình độ thị hóa, hiện đại hóa.


II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân khoa học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đô thị học, có tư duy về khoa học, năng động, sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ, nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng và tác phong của một thị dân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0; những kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị bền vững, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch đô thị và quản lý các dự án phát triển đô thị.


III. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Đảm nhiệm các vai trò tư vấn; điều phối; quy hoạch về kinh tế - xã hội; thiết kế và xây dựng chính sách liên quan đến đô thị; xây dựng, thẩm định và đánh giá dự án; giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có liên quan đến các vấn đề của đô thị, quản lý đô thị, quy hoạch vùng và đô thị;….
Làm việc trong các cơ quan ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và nước ngoài; các tổ chức quốc tế; các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương,…


IV. LĨNH VỰC ĐÀO TẠOVăn hóa và Phát triển cộng đồng đô thị:

Bộ môn Văn hoá và phát cộng đồng đô thị được thành lập như một định hướng về các lĩnh vực nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Những kiến thức, phương pháp và kỹ năng được giảng dạy trong bộ môn sẽ giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của văn hoá nói riêng, khối ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung trong việc tham gia giải quyết, quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững. Các môn về kỹ năng mềm và phương pháp tiếp cận nghiên cứu từ cộng đồng, phương pháp nghiên cứu lấy người dân làm trung tâm sẽ giúp sinh viên thuận lợi trong việc giao tiếp cộng đồng, phát triển nghề nghiệp, thích ứng với sự đa dạng và thay đổi của xã hội đô thị. Danh sách môn học gồm:

1. Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị
2. Dân số học đô thị
3. Truyền thông đại chúng đô thị
4. Xã hội học đô thị
5. Các lý thuyết phân tích xã hội
6. Dự án phát triển cộng đồng
7. Phương pháp nghiên cứu đô thị ứng dụng
8. Cộng đồng và không gian công cộng
9. Kỹ năng đàm phán và thương thuyết
10. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo
11. Lịch sử đô thị Việt Nam
12. Nhân học đô thị
13. Nghệ thuật nói trước công chúng
14. Kỹ năng hội nhập
15. Môi trường văn hóa đô thị
16. Xã hội học quản lý
17. Xu hướng phát triển đô thị
18. Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu đô thị


Quy hoạch kinh tế - xã hội đô thị:

Mục tiêu của các môn học trong bộ môn sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức nhằm giải quyết bài toán cân bằng giữa các yếu tố kinh tế và xã hội trong công tác thực hiện quy hoạch đô thị. Quan trọng qua đó, sinh viên có thể tham gia thực hiện công tác quy hoạch đô thị, tham gia tư vấn dự án phát triển đô thị ở các tỉnh, thành phố cũng như ở cấp địa phương. Danh sách môn học gồm:

1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị
2. Đồ họa kiến trúc đại cương
3. Kiến trúc đại cương
4. Kinh tế học đô thị
5. Mỹ thuật đô thị
6. Kinh tế học đại cương
7. Thiết kế đô thị
8. Thiết kế và quản lý dự án xây dựng
9. Đô thị học đại cương
10. Lý thuyết và thực hành quy hoạch đô thị
11. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị


Quản lý đô thị và dự án:

Kiến thức được cung cấp từ bộ môn này giúp sinh viên đạt được kiến thức sâu sắc về quản lý nhà nước, tính hiệu quả của các dịch vụ công do Nhà nước cung cấp và các chính sách phát triển đô thị, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, kinh tế, văn hóa và môi trường. Sinh viên có thể tự tin phân tích và đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả và tác động của các chính sách và dự án hiện hành. Danh sách môn học gồm:

1. Dịch vụ công đô thị
2. Đánh giá kinh tế - tài chính dự án đầu tư
3. Hệ thống thông tin địa lý - GIS
4. Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị
5. Nghèo đô thị
6. Nhà ở và quản lý nhà ở
7. Quản lý đất đô thị
8. Quản lý môi trường đô thị
9. Quản lý dự án đại cương
10. Quản lý nhà nước về đô thị
11. Thị trường bất động sản
12. Luật và đánh giá chính sách đô thị
13. Đánh giá tác động kinh tế - xã hội và môi trường dự án
14. Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế


V. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Xem chi tiết TẠI ĐÂY - Đề cương chi tiết môn học TẠI ĐÂY


VI. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

1. Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: được quy định trong chương trình đào tạo đang áp dụng (Không bao gồm Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
2. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học: phải đạt từ 5.0 trở lên.
3. Có các chứng chỉ bắt buộc – Sinh viên tự tích lũy:
- Tin học đại cương
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Ngoại ngữ:
+ Cuối năm 2: Trình độ A2 của lớp ngoại ngữ không ¬¬chuyên/ hoặc Chứng chỉ A Quốc gia/ hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương (Để đủ điều kiện học tiếp năm 3)
+ Khi nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: Trình độ B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (gọi tắt là CEFR)*


*Điều kiện tiếng Anh tương đương trình độ B1:Sinh viên tham khảo thêm về điều kiện ngoại ngữ không chuyên tại đây: http://dt.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=985e1637-b819-4538-a18b-3f22140ce330

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.