PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân, “ Thành phố Hồ Chí Minh trong mạng lưới các thành phố thông minh ở ASEAN: từ lý luận đến thực tiễn”, Tạp chí Xây dựng Việt Nam Tháng 3/2019, ISSN: 0866-8762

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Trưởng Khoa Đô thị học; Trưởng BM. Văn hóa & Phát triển cộng đồng đô thị; Chủ tịch Hội đồng khoa học khoa)


Bài nghiên cứu được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế do Trường Đại học Văn Lang tổ chức nhân kỷ niệm 25 thành lập với chủ đề “Thành phố thông minh sáng tạo - nhận diện thương hiệu Thành phố HCM: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai”. (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.