Họp tổ bộ môn Văn hóa và Phát triển cộng đồng đô thị

Chiều ngày 15.3.202 ti phòng A 309 đã din ra bui hp t b Môn Văn hóa và Phát trin cng đng đô th vi hai ni dung chính : (1) Rà soát li đ cương môn hc, ging viên chia s cách thc ging dy, đánh giá chun đu ra môn hc; (2) trưng b Môn phân công ging viên chun b ta đàm quc tế “ “Nâng cao quyền lực của phụ nữ đô thị trong kỷ nguyên số” vào chiều ngày 26/3/2021 tại Toà nhà hữu nghị Tp. HCM.

 

Tổ bộ môn Văn hoá và phát triển cộng đồng đô thị  có 5 giảng viên: 1 Pgs.Ts, 4 thạc sĩ ( có 1 đang là Ncs): PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, ThS. Võ Thanh Tuyền, ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ, ThS. Nguyễn Hải Nguyên, ThS. Đoàn Diệp Thùy Dương.


Chủ trì cuộc họp PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Trưởng Khoa – Trưởng bộ môn Môn Văn hóa và Phát triển cộng đồng đô thị đã thông tin về điều chỉnh hội đồng khoa học khoa năm 2021 - 2022 với đa dạng thành phần: nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, có KHXH và NV, KHTN, Kiến trúc, quy hoạch. 


Về tiến độ công tác kiểm định CTĐT theo Bộ GD và ĐT,  trong tháng 3, khoa phải xong việc rà soát lại từng  đềcương môn học tương thích với chuẩn đầu ra CTĐT. 


Tổ bộ môn trao đổi các vấn đề về điều chỉnh, xây dựng môn học theo nguyên tắc tương thích có định hướng. Mục đích chính là nâng cao chất lượng môn học; phương pháp giảng dạy, phương thức đánh giá khách quan, đo lường được CĐR... nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội đô thị thay đổi nhanh chóng.

 

 

Toàn cảnh buổi họp


Phần 2 của cuộc họp,  Pgs. Ts Phan Thị Hồng Xuân nghe Ths. Nguyễn Hải Nguyên báo cáo về số lượng các bài viết tham gia tọa đàm quốc tế Nâng cao quyền lực phụ nữ đô thị trong kỷ nguyên số" do khoa Đô thị học,  trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM phối hợp với hội hữu nghị VN - Asean tổ chức vào chiều ngày 26/3/2021. Chủ đềđược nhiều đối tượng quan tâm, hiện tại khoa nhận được bài của Hiệu trưởng nhà trường, của giảng viên, sinh viên trong khoa, ngoài khoa, ngoài trường,  nhiều bài do nam giới viết, có 1 bài của tiến sĩ Malaysia. Tọa đàm này là tọa đàm đầu tiên trong năm 2021 khoa tổ chức trong tháng 3 - thể hiện văn hoá đô thị - quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới trong bối cảnh kỷ nguyên số. 

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Khoa Đô thị học


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.