Buổi họp ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Đô thị học năm 2021

Sáng ngày 25/02/2021, tại văn phòng Khoa, phòng A309, cơ sở Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra buổi họp ra mt Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Đô thị học năm học 2021 - 2022. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Đô thị học quy tụ đa dạng các nhà khoa học, nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực liên quan đến đô thị, có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Đến dự buổi họp có các thành viên Hi đng Khoa hc và Đào to.

V phía khoa Đô th hc có:

- PGS.TS Phan Th Hng Xuân – Trưởng khoa Đô thị học, Ch tch Hi đng

- ThS. Võ Thanh Tuyn – Phó Trưng Khoa Đô th hc, Thư ký Hi đng

- TS. Trương Hoàng Trương - Trưng b môn Quy hoch Kinh tế- Xã hi đô th, y viên Hi đng

- TS. Sơn Thanh Tùng - Trưng b môn Qun lý đô th và d án, y viên Hi đng

- PGS. TS Nguyn Minh Hòa – Ging viên cao cp Khoa Đô th hc, y viên Hi đng

- Thành viên ngoài trưng có:

- PGS. TS Tôn N Qunh Trân – Giám đc Trung tâm Nghiên cu Đô th và Phát trin, y viên Hi đng

- TS. KTS Lê Quc Hùng – Phó Vin Trưng Vin Quy hoch Xây dng min Nam, y viên Hi đng

- TS. Dư Phưc Tân – Trưng phòng Nghiên cu Qun lý đô th, Viên nghiên cu phát trin TP. H Chí Minh


Mở đầu buổi họp đầu năm, PGS.TS Phan Th Hng Xuân – Trưởng khoa Đô thị học, Ch tch Hi đng gi li chúc mừng năm mới đến quý Thầy Cô trong Hội đồng.Tiếp theo đó, để các thành viên bên ngoài trường có cái nhìn toàn diện về khoa, Pgs. Ts Phan Thị Hồng Xuân báo cáo tóm tắt kết quả đào tạo - nghiên cứu khoa học của Khoa trong năm vừa qua. PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân cũng trình bày về kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo, giảng dạy trong thời gian tới.

 

 

Toàn cảnh Buổi họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Đô thị học


Buổi họp dành nhiều thời gian để thảo luận và góp ý cho Dự thảo đề cương chi tiết giáo trình nước ngoài biên dịch năm 2021 bằng nguồn kinh phí của ĐHQG - HCM của Tổ biên dịch (gồm TS. Sơn Thanh Tùng -  Tổ trưởng; ThS. Trương Thanh Thảo, ThS. Lê Khánh Hưng - giảng viên Khoa Đô thị học và ThS. Lê Thị Mỹ Hiền). Giáo trình này được biên dịch từ bản giáo trình: The student’s companion to social policy, 5th edition, của nhóm tác giả Pete Alcock, Tina Haux, Margaret May, Sharon Wright. Giáo trình biên dịch này sẽ là tài liệu hữu ích cho các môn Luật và Đánh giá Chính sách Đô thị, Nghèo đô thị, Dự án Phát triển Cộng đồng Đô thị, Nhân học đô thị ứng dụng,... thuộc chương trình đào tạo Cử nhân Đô thị học.


Giáo trình biên dịch này không đi ngược lại mục tiêu của khoa và nhà trường - nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ của sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mà còn mang ý nghĩa phục vụ cộng đồng, làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hữu quan, những ai quan tâm đến đô thị học nói chung, chính sách đô thị nói riêng.


Tất cả thành viên trong HĐKH khoa Đô thị học, đặc biệt là các thành viên ngoài trường rất ủng hộ các kế hoạch chương trình hoạt động của khoa; cam kết sẽ đồng hành, tham gia tích cực theo đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên HĐKH khoa.


Khoa Đô thị học

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.