BCCĐ: Kỹ thuật trích dẫn tài liệu và đạo đức trong nghiên cứu khoa học

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
KỸ THUẬT TRÍCH DẪN TÀI LIỆU VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Sáng ngày 24/04/2014, Phòng NC&TTĐT đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Kỹ thuật trích dẫn tài liệu và đạo đức trong nghiên cứu khoa học” dành cho hơn 70 sinh viên Đô thị học các khoá, với sự trình bày của diễn giả ThS. Nguyễn Diệp Quý Vy.Trong báo cáo, ThS. Quý Vy đã đặt ra vấn đề đạo đức trong NCKH biểu hiện qua hình thức đạo văn, đó là vấn đề phổ biến trong nền giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay, tuy nhiên chưa được sinh viên nhận thức và quan tâm đúng mức. Qua đó diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của cách thức trích dẫn tài liệu và nguồn tài liệu tham khảo nhằm phòng tránh tình trạng đạo văn diễn ra, giúp các bạn sinh viên ý thức hơn trong quá trình sử dụng các tài liệu tham khảo bổ trợ cho quá trình nghiên cứu và viết báo cáo.
Cũng trong buổi báo cáo, diễn giả cũng đã giới thiệu, hướng dẫn và các bạn sinh viên đã có cơ hội thực hành các kỹ thuật trích dẫn tài liệu trực tiếp tại lớp.
Buổi báo cáo chuyên đề với nội dung thiết thực, hấp dẫn đã thu hút được sự quan tâm nhiệt tình của các bạn sinh viên.
Phan Vân
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.