ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ, “Từ vai trò không gian công cộng trong xây dựng tiểu văn hóa hướng đến một thành phố sống tốt”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tháng 5/2019

ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ  (Giảng viên)

Bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam” - Khoa XXH-CTXH- ĐNA, Trường Đại học Mở TPHCM. (xem toàn văn TẠI ĐÂY)

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.