TS.Trương Hoàng Trương, Đô thị hóa Việt Nam & Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Tháng 6/2019

TS. Trương Hoàng Trương (Trưởng BM. Kinh tế & Xã hội đô thị)


Bài nghiên cứu được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo: “Đánh giá quá trình Đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 & Mục tiệu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025” Sở Xây dựng – Viện nghiên cứu phát triển
(Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.