15/06/2017
Ngày 27/06/2017, Phòng Thông tin Nghiên cứu và Thực hành Đô thị đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề của tháng với chủ đề “Phát triển thành phố mới ở vùng đô thị TP.HCM” do diễn giả Trần Khắc Minh, nghiên cứu sinh tại ĐH Paris 1 Panthéon-Sorbonne, trình bày.