10/01/2018
Sáng ngày 08.01.2018 tại Hội trường nhà điều hành, cơ sở Linh Trung - Thủ Đức , Cụm hoạt động số 03( khoa Đô thị học, khoa Thư viện- Thông tin học, khoa Lưu trữ- Quản trị văn phòng , khoa Ngữ Ngữ Văn – Đức) đã tổ chức lễ tuyên dương SV5T cấp Liên chi hội năm 2017.