21/02/2021
Chiều ngày 23/2/2021 tại văn phòng Khoa Đô thị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi ký kết ghi nhớ hợp tác giữa lãnh đạo Khoa Đô thị học với Trưởng đại diện Chuyên trang Khởi nghiệp Trẻ trực thuộc Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và thể thao.