20/07/2018
Chiều ngày 20.07.2018, tại phòng C105, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Phan Đình Bích Vân với đề tài: “Tác động của quá trình đô thị hóa đến tổ chức không gian cư trú hộ gia đình tại khu vực phía Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Trương Hoàng Trương hướng dẫn.