24/03/2020

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII); thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 27/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học KHXH&NV về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Chi bộ Khoa Đô thị học đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào sáng ngày 20/3/2020, tại phòng A.309.