18/04/2019

Đây là Hệ thống có trụ sở tại Hà Nội và có các chi nhánh đặt tại các tỉnh thành lớn trong cả nước như Thái Nguyên, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế và đóng góp cho xã hội, HTPP BĐS Địa ốc 5 sao còn chú trọng tới việc xây dựng, củng cố và phát triển nguồn nhân lực chất lượng: tuyển đúng người, đúng việc, nâng cao chuyên môn, kỹ năng và kiến thức một cách hệ thống với nhiều khoá đào tạo chuyên nghiệp.