11/10/2018
Ngày 11/10/2018, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân – Trưởng Khoa Đô thị học; TS. Trần Đình Lâm – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, cũng là giảng viên Sau Đại học của Khoa; cùng với ThS.KTS. Trần Minh Tuấn và ThS. Đoàn Diệp Thùy Dương - giảng viên cơ hữu của khoa đã tham dự “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA) – Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018” tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương. Đây là buổi lễ kỷ niệm kết hợp với tọa đàm về việc xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.