06/11/2017
TFSCALE là chương trình giao lưu sinh viên trong khu vực Đông Nam Á nhằm đạo tào khả năng lãnh đạo cho giới trẻ hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Chương trình tổ chức hàng năm 2 đợt, đợt 1 tại Singapore, đợt 2 tại Việt Nam. Năm 2016, Khoa Đô thị học có 7 sinh viên các khóa tham gia.