16/09/2018
Từ ngày 6-11/09/2018, với sự hướng dẫn của ThS.KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương, 6 sinh viên đến từ khoa Đô thị học đã được tuyển chọn để tham dự khóa đào tạo ngắn hạn dành cho sinh viên và học viên cao học về Phát triển đô thị bền vững - Sustainable Urban Development Program SUDP thuộc chuỗi hoạt động của mạng lưới học thuật quốc tế về các thành phố bền vững IACSC do Đại học Quốc gia Philippines và Đại học Thành phố Yokohama, Nhật Bản phối hợp tổ chức tại hai cơ sở Los Banos và Manila, Philippines.