Thẩm định Giáo trình Dự án Phát triển Cộng đồng đô thị

Sáng ngày 7/11/2019, Theo quyết định số 20/QĐ-XHNV-BĐHCTGT, ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ban Giám hiệu Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG – HCM về việc thành lập Hội đồng thẩm định bản thảo giáo trình “Dự án phát triển cộng đồng đô thị” của nhóm tác giả TS. Sơn Thanh Tùng, ThS. Lê Thị Mỹ Hiền và ThS. Trương Thanh Thảo.

 

Hội đồng thẩm định giáo trình gồm PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Ủy viên phản biện 1), PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Ủy viên phản biện 2), TS. Trần Anh Tiến (Ủy viên), TS. Trương Hoàng Trương (Ủy viên thư ký) đã thực hiện việc đánh giá giáo trình tại phòng họp C.102 A, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng.PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp thẩm định giáo trình


Giáo trình được biên soạn bởi nhóm tác giả gồm TS. Sơn Thanh Tùng (Giảng viên khoa Đô thị học, Trưởng Bộ môn Quản lý Đô thị & Dự án), ThS. Trương Thanh Thảo (Giảng viên khoa Đô thị học) và ThS. Lê Thị Mỹ Hiền (đang công tác tại Trung tâm Bạn của Trẻ em đường phố). Nếu được xuất bản, giáo trình sẽ là tài liệu phục vụ cho việc học tập của sinh viên, học viên cao học ngành Đô thị học và các ngành khác như Xã hội học, Công tác Xã hội, Nhân học,…. Đồng thời giáo trình cũng hướng đến độc giả là những người làm công tác thực tế trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.TS. Sơn Thanh Tùng thay mặt nhóm biên soạn giáo trình trình bày kết quả thực hiện giáo trình “Dự án phát triển cộng đồng đô thị”


Giáo trình được Hội đồng thẩm định đánh giá tích cực: có cập nhật được những kiến thức mang tính thời đại trong lĩnh vực Dự án và Phát triển cộng đồng trong bối cảnh đô thị. Bên cạnh đó, giáo trình cũng cần phải phát triển thêm những hướng dẫn cụ thể nhằm giúp cho sinh viên nói riêng và độc giả nói chung có thể sử dụng như một tài liệu hướng dẫn trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá một dự án phát triển cộng đồng.


Xây dựng giáo trình là một trong những tiêu chí quan trọng khẳng định chất chất lượng đào tạo được khoa Đô thị học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG – HCM quan tâm, khuyến khích giảng viên thực hiện. Bên cạnh những lời khen, Hội đồng thẩm định cũng có nhiều góp ý với nhóm tác giả về hình thức, cấu trúc các chương mục, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh minh họa …nhằm nâng cao chất lượng của giáo trình; bỏ phiếu tán thành thông qua và đề nghị phòng Đối ngoại & Quản lý Khoa học của trường cho nhóm tác giả thời gian để chỉnh sửa hoàn thiện trước khi xuất bản.Nhóm biên soạn giáo trình tiếp nhận những đánh giá và đề nghị chỉnh sửa từ Hội đồng thẩm định giáo trình “Dự án Phát triển Cộng đồng đô thị”


Khoa Đô thị học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.