Thông báo thu hồ sơ trợ cấp xã hội và thu hồ sơ diện có đất bị thu hồi

Xem tại đây.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ có diện đất bị thu hồi năm học 2015-2016:

- Thời gian: Từ 3/4 - 7/4/2017

- Địa điểm: Phòng CTSV - B.002, cơ sở ĐTH, Quận 1

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ có diện đất bị thu hồi năm học 2016-2017:

- Thời gian: Từ 3/4 - 7/4/2017

- Địa điểm: Phòng CTSV - B.002, cơ sở ĐTH, Quận 1 hoặc Phòng CTSV - A.06, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.