Buổi bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên khóa 2019-2021

Chiu ngày 08/1/2021, ti phòng D301, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ (LVTHS) cho các học viên khóa 2019-2021.

Thành phn Tiu ban chđ cương LVTHS gm: PGS.TS. Phan Th Hng Xuân – Trưng tiu ban, TS. DưPhc Tân - y viên; TS. Sơn Thanh Tùng - y viên thư kýĐến d bui bo v đ cương còn có: 03 hc viên khóa 2019-2021, ging viên khoa Đô th hc, ông Trn Đình Long -Trưng Văn phòng Đi din khu vc phía Nam – TW Hi Phát trin Hp tác Kinh tế Vit Nam – Asean


 

TS. Sơn Thanh Tùng đc quyếđnh thành lp Tiu ban chđ cương LVTHS khóa 2019-2021

 

Cáđ tài năm nay đưc Hđng đánh giá là sát vi chuyên ngành Đô th hc. Bên cnh ý nghĩa khoa hc, cáđ tài còn có ý nghĩa thc tin rt ln góp phn cho s phát trin bn vng cđô th. Sau khi các hc viên ln lưt bo v đ cương, hđng đưa ra nhng nhn xét, đánh giá khách quan cho hc viên, giúp hc viên thun li hơn trong quá trình làm LVTHS sau này. C 03 đ cương đđt trên 8,0 đim, đ tiêu chuđ hc viên tiến hành làm LVTHS. 

Cáđ tàđưc Hđng phê duyt sau bui bo v:

 

STT

Hc viên

Tên đtài

GVHD

1

Đoàn Kim Cúc

Kinh tếđô thven bin trong bi cnh biến đi khí hu (Nghiên cu trưng hp thtrn Trn Đ, tnh Sóc Trăng)

GS.TS. Lương Văn Hy

2

Tiêu ThPhương Tho

Thc trng tchc không gian đô thven bin cho du lch ti Vit Nam (Nghiên cu so sánh Nha Trang và Phú Quc)

PGS.TS. Nguyn Minh Hòa

3

Lưu ThThanh Mu

Đxut mô hình khu đô thxanh hưng ti mc tiêu phát trin bn vng (Trưng hp nghiên cu: Khu dân cư Long Tân, tnh Long An)

TS. Lê ThHng Na

  

Mt s hình nh trong bui bo v đ cương LVTHS:

 

 

Hc viêĐoàn Kim Cúc trình bàđ cương LVTHS

 

 

Hc viên Tiêu Th Phương Tho trình bàđ cương LVTHS

 

 

Hc viên Lưu Th Thanh Mu trình bàđ cương LVTHS

 

 

Hđng chnh k nim cùng hc viên

 

Đô thị học
 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.