Thông báo về việc thu phí và phát hành thẻ Phòng NC&TTĐT năm học 2017 - 2018

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Đô thị (NC&TTĐT) thông báo đến các lớp ĐTH 07, ĐTH 08, ĐTH 09, ĐTH10 và lớp sau Đại học về việc thu phí và phát hành thẻ Phòng NC&TTĐT năm học 2017 - 2018 như sau:

- Tất cả sinh viên các lớp ĐTH 07, ĐTH 08, ĐTH 09 và học viên cao học Đô thị học đã có thẻ Phòng NC&TTĐT nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, đóng phí sử dụng: 50.000 đồng (Nếu mất hoặc hư hỏng, lệ phí cấp thẻ mới: 20.000 đồng /thẻ)

- Sinh viên ĐTH khoá 10 và học viên cao học Đô thị học khoá mới, lập danh sách và đăng ký theo lớp. Phí phát hành và phí sử dụng: 50.000 đ/thẻ/năm học.

Đề nghị Lớp trưởng các lớp lập danh sách và gởi về Phòng NC&TT ĐT trước ngày 29/09/2017.

Từ ngày 02/10/2017, sinh viên và học viên Cao học ĐTH chỉ được sử dụng phòng NC&TTĐT khi có thẻ hợp lệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cô Bích Vân (0934.892.439) hoặc Cô Trần Thị Hương (0974.457.635, Phòng C111 cơ sở Thủ Đức)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.