THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ: Khát vọng về một thành phố thông minh và thành phố xã hội cho Việt Nam - An aspiration for a “smart city” and “social city” in Vietnam

Các tham luận có thể tập trung vào những nội dung sau:

1.   Phát triển các ý tưởng về “thành phố thông minh” và “thành phố xã hội” cho các đô thị Việt Nam

      - Các kiểu mẫu phát triển

  - Tiêu chí đánh giá

  - Chiến lược và lộ trình cho sự phát triển “thành phố thông minh” và “thành phố xã hội”

  - Các lý thuyết và cách tiếp cận nghiên cứu đô thị

  - Các chủ đề khác liên quan…

2.   Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng vào thực tiễn các đô thị Việt Nam.

      - Kinh nghiệm xây dựng “thành phố thông minh” và “thành phố xã hội” từ các quốc gia.

  - Các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng “thành phố thông minh” và “thành phố xã hội” trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Việt Nam.

 

Thư mời viết bài, xem tại đây

KHOA ĐÔ THỊ HỌC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.