ThS. Nguyễn Hữu Khiêm, “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho chương trình phân loại rác tại nguồn của Thành phố Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Tháng 8/2018

ThS. Nguyễn Hữu Khiêm (Giảng viên, Trợ lý CTSV)

Bài nghiên cứu được đăng trong kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quản lý xã hội hướng đến phát triển đô thị bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh" Viện nghiên cứu phát triển. (xem toàn văn TẠI ĐÂY)

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.