THÔNG BÁO (V/v làm thu phí và phát hành thẻ Phòng NC&TTĐT năm học 2019 - 2020)

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Đô thị (NC&TTĐT) thông báo đến các lớp ĐTH 09, ĐTH 10, ĐTH 11, ĐTH12 và lớp sau Đại học về việc thu phí và phát hành thẻ Phòng NC&TTĐT năm học 2019 - 2020 như sau:


- Tất cả sinh viên các lớp ĐTH 09, ĐTH 10, ĐTH 11 và học viên cao học Đô thị học đã có thẻ Phòng NC&TTĐT nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, đóng phí sử dụng: 60.000 đồng (Nếu mất hoặc hư hỏng, lệ phí cấp thẻ mới: 20.000 đồng /thẻ + phí sử dụng 60.000 đồng/năm).


- Sinh viên ĐTH khoá 12 và học viên cao học Đô thị học khoá mới, lập danh sách và đăng ký theo lớp. Phí phát hành và phí sử dụng: 60.000 đồng/thẻ/năm học (miễn phí phí làm thẻ lần đầu).



Đề nghị Lớp trưởng các lớp lập danh sách và gởi về Phòng NC&TT ĐT trước ngày 15/10/2019.


Từ ngày 16/10/2019, sinh viên và học viên Cao học Đô thị học chỉ được sử dụng phòng NC&TTĐT khi có thẻ hợp lệ.


Mọi chi tiết xin liên hệ Cô Trần Thị Hương (0974.457.635, Phòng NC&TTĐT - B26 cơ sở Linh Trung - Thủ Đức).


Sinh viên lưu ý: Thẻ mua được sử dụng cho cả hai phòng trực thuộc khoa (Phòng Nghiên cứu & Thông tin Đô thị + Phòng Thực hành & Thiết kế Đô thị).

 

(Trưởng khoa đã ký)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.