Giới thiệu sách “Tiếp cận và phân tích đô thị từ các lý thuyết xã hội học”

Khoa Đô thị học trân trọng giới thiệu với bạn đọc tác phẩm “Tiếp cận và phân tích đô thị từ các lý thuyết xã hội học” của PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa, do nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM phát hành năm 2016.

 


Cuốn sách là sự tổng hợp và phân tích từ các luận thuyết của các nhà tư tưởng lớn được PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa sử dụng để mổ xẻ về đô thị trên hai cấp độ là phương pháp tư duy và công cụ phân tích. Tác giả đã cố gắng diễn đạt để người đọc thấy là các lý thuyết của các nhà khoa học xã hội đã được sử dụng hữu hiệu không chỉ khi phân tích về khía cạnh văn hóa – xã hội của đô thị như thường, mà còn có giá trị trong việc xây dựng, đánh giá, phân tích, bình luận về phần “vật chất” của đô thị. Qua những lý thuyết này, tác giả nhận thấy rằng các khái niệm “chức năng, cấu trúc, hệ thống, xung đột, v.v” được thao tác hóa và sử dụng rất nhiều trong công việc chuyên môn như quy hoạch, thiết kế đô thị mà nhiều khi những người làm công tác này chưa nhận ra họ đã vận dụng những lý thuyết này trong thực tiễn ấy. Do đó, dưới góc độ của một nhà nghiên cứu ứng dụng, tác giả mong muốn cuốn sách này sẽ đóng góp phần nào cho các nhà tham gia hoạch định chính sách, các nhà đô thị học, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, v.v. tham khảo.


Bình luận về tác phẩm này, GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính khẳng định PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa là một trong số những người tiên phong mở đường cho tư duy liên ngành và đưa đô thị vượt ra khỏi giới hạn kỹ thuật đến các chiều kích kinh tế – văn hóa – xã hội của đô thị. Đối với tác phẩm này, người đọc sẽ ngày càng say mê khi hiểu được tinh thần của nó để giải mã những điều liên quan đến quy hoạch, kiến trúc và đời sống xã hội đô thị.


Bên cạnh đó, theo GS.TS. Hoàng Bá Thịnh thì cuốn sách “Tiếp cận và phân tích đô thị từ các lý thuyết xã hội học” là một công trình được biên soạn nghiêm túc, công phu, chứa đựng hàm lượng tri thức cao và là kết quả của một quá trình tích lũy qua hàng chục năm nghiên cứu chuyên sâu về đô thị gắn bó với thực tiễn. Tác phẩm này không chỉ là tài liệu hữu ích trong giảng dạy, nghiên cứu mà còn rất có giá trị đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý đô thị Việt Nam.


Cuốn sách gồm 195 trang, chỉ số ISBN: 978-604-73-4522-9, chia thành 07 chương:

• Chương 1: Khái luận các lý thuyết tiếp cận xã hội (Trang 16-23)
• Chương 2: Các lý thuyết tiếp cận đến biến chuyển xã hội và xã hội đô thị (Trang 24-43)
• Chương 3: Lý thuyết Chức năng – Cấu trúc (Trang 44-125)
• Chương 4: Lý thuyết Hệ thống (Trang 126-161)
• Chương 5: Lý thuyết Hành vi xã hội (Trang 162-175)
• Chương 6: Lý thuyết hành động xã hội (Trang 176-183)
• Chương 7: Lý thuyết tương tác biểu tượng (Trang 184-189)


Đây là tài liệu chân thực, phong phú và hữu ích cho các bạn sinh viên, học viên cao học trong quá trình học tập và nghiên cứu chuyên ngành Đô thị học.

Sinh viên, học viên cao học có thể tìm đọc tại phòng Nghiên cứu và Thông tin đô thị của Khoa.

Thùy Dương


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.