NỘI QUY, QUY ĐỊNH PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ THÔNG TIN ĐÔ THỊ

Điều 1: Bạn đọc sử dụng phòng Nghiên cứu và Thông tin đô thị phải có thẻ phòng Nghiên cứu và Thông tin đô thị - Khoa Đô thị hoc phát hành. Bạn đọc không có thẻ phòng, không thuộc Khoa Đô thị học phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoạc thư giới thiệu và phải trả phí 20.000 VNĐ/ 1 lượt vào sử dụng phòng.

Điều 2: Để vật dụng cá nhân vào đúng chỗ quy định, chỉ được mang bút, vở, bản vẽ kiến trúc, máy tính cá nhân vào phòng.

Điều 3: Bản vẽ công trình đọc tại chỗ, không được tự ý mang ra khỏi phòng khi chưa có sự đống ý của cán bộ phụ trách.

Điều 4: Sách đọc xong phải xếp lại vào đúng vị trí, dãy mã số nơi quy định.

Điều 5: Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu yêu cầu đăng ký tại bàn cán bộ phụ trách.

Điều 6: Tại khu vực truy cập dữ liệu trực tuyến bạn đọc phải giữ gìn máy tính, không nghịch phá, không tự ý cài đặt các phần mềm/chương trình mới hoạc chơi game hay truy cập các trang web cấm.

Điều 7: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không được xả rác bừa bãi, đặc biệt nghiêm cấm ăn uống trong phòng.

Điều 8: Thẻ phòng NC&TTĐT có thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm.

Điều 9: Phí phát hành thẻ 20.000VNĐ/ 1 thẻ.

Điều 10: Phí sử dụng phòng 60.000VNĐ/ 1 năm.


QUY ĐỊNH VỀ MƯỢN TRẢ SÁCH


Điều 1: Mỗi bạn đọc được mượn 2 quyển tài liệu trong vòng 2 tuần hoạc 10 ngày làm việc.

Điều 2: Bạn đọc có nghĩa vụ trả sách đúng thời hạn.

Điều 3: Sách tham khảo chính, sách có giá trị độc bản, bản vẽ, thiết kế, tiểu luận tốt nghiệp chỉ được đọc tại chỗ.

Điều 4: Trước khi rời phòng bạn đọc vui lòng kiểm tra tình trạng sách, nếu thấy sách bị mất trang, rách rời, ố vàng, có chữ viết bậy trong sách… thì phải báo ngay với cán bộ phụ trách phòng để xác nhận tình trạng sách. Nếu bạn đọc không kiểm tra khi trả sách mọi hư hỏng trên sách bạn đọc phải tự chịu trách nhiệm.

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 1: Trường hợp trễ hạn sẽ bị phạt 2.000VNĐ/ 1 ngày/ 1 cuốn.

Điều 2: Trường hợp làm hư hỏng sách sẽ bị phạt số tiền bằng 2 lần giá trị bìa sách gốc.

Điều 3: Trường hợp làm mất sách sẽ bị phạt số tiền bằng 5 lần giá trị bìa sách gốc cộng thêm những ngày trễ hạn.

Điều 4: Bạn đọc vi phạm mà không nộp phạt theo quy định, cán bộ phụ trách phòng sẽ gửi biên bản xử lý vi phạm về các đơn vị liên quan để xem xét và đánh gái điểm rèn luyện. trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đình chỉ hoạc không được xét tốt nghiệp.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 1: Ăn uống trong phòng nhắc nhở lần 2 sẽ không được sử dụng phòng trong 1 học kỳ.

Điều 2: Không giữ gìn vệ sinh trong phòng sẽ không được sử dụng phòng trong vòng 1 học kỳ. Nếu tái phạm sẽ thu hồi lại thẻ và bạn đọc không được sử dụng phòng.

Điều 3: Làm hỏng cơ sở vật chất, trang thiết bị của phòng sẽ đề gấp 2 lần giá trị của tài sản.

Điều 4: Tùy vào mức độ vi phạm cụ thể, Phòng NC&TT ĐT có thể thu hồi lại thẻ.Trưởng Khoa
(đã ký)


PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.