Bổ sung tài khoản nhận học bổng KKHT (HK1, 2016-2017), Trợ cấp xã hội (HK2, 2016-2017)

* Sinh viên xem danh sách cần bổ sung tài khoản để nhận Học bổng KKHT tại đây.

* Xem danh sách cần bổ sung tài khoản nhận trợ cấp xã hội tại đây.

> Sinh viên có tên trong 2 danh sách trên sẽ cung cấp số tài khoản tại trang này <

* Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2017. (Sau thời gian này, trường hợp không cung cấp thông tin cho Trường sẽ không được giải quyết nhận HB/TCXH)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.