Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Võ Thanh Tuyền

Chiều ngày 25.07.2016, tại Phòng D302, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Võ Thanh Tuyền với đề tài: “Đánh giá các Quảng trường ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và triển vọng”do TS.KTS. Lê Thị Hồng Na làm Giảng viên hướng dẫn Khoa học.

Thành phần hội đồng tham dự bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà – Chủ tịch Hội đồng; TS.KTS. Nguyễn Phương Nga - Phản biện 1; TS. Phạm Thái Sơn - Phản biện 2; TS. Trương Hoàng Trương – Thư ký hội đồng; TS. Võ Kim Cương - Ủy viên.


Học viên Võ Thanh Tuyền trình bày tại buổi báo cáo

Báo cáo luận văn bao gồm 174 trang với các phần mở đầu, nội dung và kết luận, chưa kể phần phụ lục và tài liệu tham khảo. Trong đó, nội dung được chia làm hai chương chính: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương II: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp định hướng phát triển cho quảng trường ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh.


Luận văn được đánh giá cao về ý nghĩa lý luận và thực tiễn khi nghiên cứu về quảng trường dưới góc nhìn về thực trạng và triển vọng. Đồng thời, luận văn có quá trình tổng thuật tài liệu và số lượng phiếu khảo sát được hội đồng đánh giá cao. Tuy nhiên, đề tài còn một số điểm cần lưu ý giữa mục tiêu và nội dung nghiên cứu chưa phù hợp; chưa có hệ thống tiêu chí rõ ràng để đánh giá các quảng trường trong trường hợp nghiên cứu và cách trích dẫn tài liệu nghiên cứu, các tài liệu trong báo cáo cần được sửa chữa bổ sung, hạn chế trích dẫn nguồn từ Internet.


Hội đồng buổi bảo vệ của Học viên Võ Thanh Tuyền

Học viên đã nhận được những góp ý, nhận xét, đánh giá của Hội đồng. Kết luận của Hội đồng, đề tài được nghiệm thu với kết quả 7.2 điểm và có một số chỉnh sửa để luận văn hoàn thiện tốt hơn. Đề tài sẽ được đóng cuốn gửi Phòng Sau Đại học, Thư viện trường và lưu tại Thư viện của Khoa Đô thị học. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích giúp cho sinh viên và học viên cao học của Khoa cũng như các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến lĩnh vực này trong quá trình nghiên cứu và học tập.


Toàn cảnh buổi bảo vệ và hội đồng đặt câu hỏi trao đổi với học viên

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.