V/v Nộp chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên năm hai

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến sinh viên năm hai (lớp ĐTH07) nộp chứng chỉ ngoại ngữ (Bằng A tiếng Anh, các chứng chỉ tương đương bằng A có trong quy định) để xét chuyển giao lên năm ba.


Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2016


Địa chỉ: Văn phòng Khoa Đô thị học, phòng K105, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.


Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Mỹ Lan hoặc cô Lan Phương 


E-mail liên hệ:


+ Cô Mỹ Lan: mylannh@hcmussh.edu.vn
+ Cô Phương: pngolan@yahoo.com


Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.