Sinh viên tiến hành làm Hồ sơ Xét Tốt nghiệp. Hạn chót: Thứ Sáu (08/6/2018)

- Sinh viên đủ điều kiện Xét Tốt nghiệp tiến hành làm Hồ sơ Xét TN và gửi về VP Khoa Đô thị học
- Hồ sơ gồm có:
   . 01 Đơn xét Tốt nghiệp
   . 02 Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Photo)
   . 02 Chứng chỉ Ngoại ngữ (Photo)
   . 02 Chứng chỉ Tin học (Photo)

- Hạn chót: trước 16h00, Thứ Sáu (08/6/2018)

- Mọi chi tiết, sinh viên liên hệ với Giáo vụ Khoa: cô Lan Phương (0902592306 hoặc 0989367793)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.