NỘP HỒ SƠ CHO HỌC BỔNG ADB TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA ĐẠI HỌC HONG KONG NIÊN KHÓA 2020 – 2021

Ngành học: Thạc sĩ quy hoạch đô thị (2 năm toàn thời gian) và Thạc sĩ thiết kế đô thị (1 năm toàn thời gian)


Thông tin về chương trình học:


Thạc sĩ quy hoạch đô thị:

https://www.arch.hku.hk/programmes/upad/master-of-science-in-urban-planning/admissions/ 


Thạc sĩ thiết kế đô thị:

https://www.arch.hku.hk/programmes/upad/master-of-urban-design/admissions/


Thông tin về học bổng ADB:

https://www.adb.org/site/careers/japan-schoolarship-program/main


Hồ sơ ứng tuyển cho chương trình học có thể làm online trên website:

https://aal.hku.hk/tpg/


Hạn chót nộp hồ sơ: 12:00 giờ Hongkong ngày 28/02/2020

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.