Thông báo về việc Mượn - trả sách quá hạn của sinh viên

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Đô thị thông báo cho tất cả sinh viên có tên trong danh sách (Đính kèm) đang mượn sách quá hạn vui lòng đến phòng để hoàn thành các thủ tục:
- Trả sách quá hạn;
- Nộp tiền phạt trả sách quá hạn.

                                                                                                                                                Trưởng phòng NC và TT Đô thị

                                                                                                                                                                (đã ký)

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.