V/v tham gia BHYT năm 2017 của sinh viên (lần cuối)

 SV nộp BHYT vào tháng 3/2017 mang theo biên nhận để nhận thẻ tại Phòng CTSV.

* Danh sách sinh viên có thẻ BHYT (đợt thu cuối) xem tại đây. (Danh sách được sắp xếp theo thứ tự MSSV, sinh viên xem kỹ và ghi nhớ 5 số cuối của số thẻ BHYT để tiện cho việc nhận thẻ).

* Thời gian và địa điểm nhận thẻ:
- Từ ngày 20/4/2017-04/5/2017 phát tập trung tại Phòng Công tác sinh viên cơ sở Đinh Tiên Hoàng (Phòng B.002).
- Từ ngày 05/5/2017 trở đi: phát tập trung tại Phòng Công tác sinh viên cơ sở Linh Trung (Phòng A.006).

Xem thông báo tại đây.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.