Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên 2017

Khoa Đô thị học thông báo đến sinh viên các lớp về Lịch làm việc “Hội nghị khoa học sinh viên năm 2017” thuộc "Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2017” cụ thể như sau:
Thời gian: 13h00 - 16h20, chiều thứ 4 ngày 03/05/2017
Địa điểm: Phòng D601, cơ sở Đinh Tiên Hoàng
Thành phần Hội đồng:
- Chủ tịch Hội đồng : TS. Trương Hoàng Trương
- Ủy viên: ThS. KS. Đặng Nguyễn Thiên Hương
- Thư ký: ThS.Trương Thanh Thảo
Thành phần tham dự:
- Giảng viên khoa Đô thị học
- Tất cả thành viên của các nhóm báo cáo 
- Các bạn SV đang làm khóa luận
- Các nhóm chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH 2018 (đã tham dự buổi tư vấn đề tài NCKH ngày 07/04/2017)
- Các bạn SV quan tâm đến lĩnh vực NCKH.
Số đề tài báo cáo: 5 đề tài.
Chương trình làm việc (dự kiến): file đính kèm
Lưu ý:
1. Mỗi nhóm có thời gian báo cáo là 30 phút, trong đó 15 phút trình bày kết quả nghiên cứu, 15 phút trả lời câu hỏi của Hội đồng.
2. Các nhóm nộp file báo cáo (power point) chậm nhất vào lúc 12:00 sáng thứ 6 ngày 28/04/2017 cho cô Bình Minh.
3. Lớp trưởng các lớp thông báo rộng rãi đến các bạn để tham gia hội nghị.

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.