V/v Thực hiện khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm 4 (Khóa 2011-2015)

Trường ĐH KHXH&NV
      Khoa Đô thị học                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện khóa luận tốt nghiệp dành cho sinh viên năm 4 (Khóa 2011-2015)

Căn cứ Quyết định 01/QĐ-XHNV-ĐTH, Khoa Đô thị học thông báo thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:
- Thời gian thực hiện: 19/01/2015 – 19/6/2015
- Thời gian nộp khóa luận (dự kiến): cuối tháng 6/2015
- Thời gian bảo vệ khóa luận (dự kiến): 7/2015
Sinh viên/Nhóm sinh viên (Xem danh sách) được giao thực hiện khóa luận phải thực hiện đúng các quy định sau:
1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày  (tải về)
2. Quy định về số lần làm việc với GVHD  (tải về)
Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp với ThS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan (mylannh@gmail.com).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.