Giới thiệu sách: “Housing and transportation in Vietnam’s Ho Chi Minh City - case studies in social urban development”

Nằm trong khuôn khổ của chương trình khởi xướng và phát triển ý tưởng về “Thành phố xã hội” (Social City) tại các quốc gia Đông Nam Á, nghiên cứu này được tài trợ bởi Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) thực hiện tại một số thành phố tại Đông Nam Á, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) nhằm hướng tới việc quy hoạch và quản lý đô thị giảm thiểu sự loại trừ về mặt xã hội.

Tại Đức, khái niệm “Social City” đã được phổ biến từ năm 1999 như một phần cơ bản trong quy hoạch phát triển đô thị. Đến năm 2014, khái niệm “Social City” đã trở thành một ý tưởng chủ đạo hướng dẫn cho hầu hết các hoạt động quy hoạch đô thị tại Đức. Phát triển theo mô hình thành phố xã hội nhằm ngăn chặn những chiều hướng xấu trong phát triển đô thị như nghèo đói, sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng, bằng việc đầu tư vào tái tạo đô thị một cách tổng hòa và tính toán đến các khía cạnh xã hội cũng như các nhóm công dân yếu thế. Do đó, các thành phố, khu dân cư và vùng lân cận có điều kiện bất lợi về mặt cấu trúc, kinh tế và xã hội là mục tiêu cho các đầu tư về các khía cạnh như môi trường, sự lưu thông và nhà ở.


Hai vấn đề nhà ở và sự lưu thông trong đô thị được coi là các vấn đề cơ bản cho sự phát triển của đô thị vì sự phát triển nhà ở và giao thông không hợp lý sẽ gia tăng áp lực lên nhóm người nghèo và thu nhập thấp. Về khía cạnh nhà ở, giá nhà đất tại đô thị là một cản trở khá lớn đối với người thu nhập thấp trong việc có được một chỗ ở tươm tất, đồng thời cũng là yếu tố dẫn đến sự phân tầng về xã hội một cách khá rõ rệt. Về khả năng lưu thông trong đô thị, hệ thống giao thông khu vực phát triển không đồng bộ dẫn đến việc người dân kết nối với các dịch vụ và hạ tầng một cách không thuận lợi. Điều này không chỉ xảy ra ở TPHCM mà cũng là tình trạng tương tự ở nhiều thành phố khác trên thế giới.
TPHCM được coi là một đô thị điển hình để nghiên cứu về ý tưởng “thành phố xã hội” vì hiện nay dân số thành phố vẫn tiếp tục gia tăng nhanh chóng và những điều bất hợp lý trong vấn đề nhà ở và sự lưu thông trong thành phố vẫn còn tồn tại và phát sinh trong quá trình phát triển đô thị. Bên cạnh đó, sự phân tầng xã hội trong đô thị bắt đầu trở nên rõ ràng hơn khi xem xét ở khía cạnh nhà ở và giao thông, tuy nhiên, điều này lại chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy nghiên cứu này hướng đến việc tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề trên.


Trong việc phân tích thực trạng và đưa ra giải đáp cho bài toán về nhà ở và sự lưu thông, sự tham gia được coi như là hướng tiếp cận chính để có thể đề xuất những giải pháp khả thi và phù hợp theo hướng người dân được tham gia một cách dân chủ vào quá trình quy hoạch và phát triển đô thị.
Nghiên cứu này được thực hiện tại TPHCM từ tháng 5/2017 nhằm khởi xướng và phát triển ý tưởng về thành phố xã hội cho những bên liên quan đến việc quy hoạch và phát triển đô thị, đặc biệt là những người làm chính sách, chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, nhà quy hoạch, nhà thiết kế, kiến trúc sư, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ cũng như các công dân của thành phố.


Có thể tìm đọc tài liệu này tại Phòng Thông tin Thực hành Đô thị, khoa Đô thị học, trường Đại Học KHXH&NV, Đại Học Quốc Gia TPHCM.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.