Chương trình thực hiện các hợp tác Quốc tế

Từ ngày 4 đến ngày 6/3/2015, PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà, Trưởng Khoa Đô Thị Học được Hiệu trưởng cử đến Bangkok, Thái Lan để bàn thảo về việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Các đại biểu tham dự cuộc họp tại Đại học Thammasat

Tại Trường Đại Học Thammasat, Bangkok, đại diện các trường Yokohama City University, Đại Học Thammasat, Đại Học Tổng Hợp Philippines (UP), Đại học Khoa học tự nhiên Malaysia (USM) đã họp phiên trù bị chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế lần thứ sáu của mạng lưới phát triển đô thị bền vững (IACSC). Hội thảo lần thứ 6 sẽ tổ chức tại thành phố Yokohama, Nhật Bản vào tháng 9-2015. Hội thảo lần thứ 5 đã tổ chức rất thành công tại Trường ĐH KHXH và NV, TP. Hồ Chí Minh do Khoa Đô Thị Học tổ chức thực hiện. TS. Nguyễn Minh Hoà (USSH) và TS. Ngai Wen Chan (USM) thoả thuận các chương trình hợp tác ở cấp Khoa và Trung Tâm

Nhân dịp này, Khoa Đô Thị học và Giám đốc về học vụ Quốc tế của trường USM đã bàn thảo với nhau về các nguyên tắc khung trong việc trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, giảng viên cũng như hỗ trợ nghiên cứu. Hai bên đồng ý triển khai chương trình gửi các sinh viên, giảng viên sang TP.HCM và TP. Penang để tham quan, thực tập, nghiên cứu chuyên đề có định hướng. 
Chương trình Hợp tác này đã được Hiệu Trưởng nhà trường ủng hộ và đồng ý cho triển khai dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và các phòng chức năng.
Khoa Đô Thị Học 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.