V/v nghỉ dạy tuần đầu tiên

Tuần học đầu tiên từ 7- 11/9/2015, Khoa Đô thị học có sự thay đổi trong lịch giảng dạy như sau:

- Môn Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị của Cô Nguyễn Phương Nga nghỉ buổi đầu tiên vào sáng thứ Năm (1-5) 10/9/2015 tại phòng D403 => lý do: Giảng viên đi công tác ở Nhật.

- Môn Quản lý đất đô thị của Thầy Lê Mộng Triết nghỉ buổi đầu tiên vào sáng thứ Năm (1-5) 10/9/2015 tại phòng C1-45 => lý do: Giảng viên đi tập huấn.

- Môn Xã hội học đô thị lớp 1 của Thầy Trương Hoàng Trương nghỉ buổi đầu tiên vào chiều thứ Tư (6-9) 9/9/2015 tại phòng A1-35 => lý do: Giảng viên đi công tác. 

- Môn Lịch sử đô thị Việt Nam của Thầy Trương Hoàng Trương nghỉ buổi đầu tiên vào chiều thứ Năm (6-9) 10/9/2015 tại phòng C2-14 => lý do:  Giảng viên đi công tác.

- Môn Xã hội học đô thị lớp 2 của Thầy Trương Hoàng Trương nghỉ buổi đầu tiên vào sáng thứ Sáu (1-5) 11/9/2015 tại phòng C1-35 => lý do: Giảng viên đi công tác.
Tuần tiếp theo từ 14 - 18/09/2015, sinh viên học bình thường theo TKB đã thông báo.
Khoa Đô thị học
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.