Báo cáo chuyên đề: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENDNOTE

Sáng ngày 25/10/2017, Phòng Nghiên cưu và Thông tin Đô thị đã tố chức buổi báo cáo chuyên đề Hướng dẫn sử dụng phần mềm Endnote do diễn giả ThS. KS Nguyễn Hoàng Mỹ Lan trình bày.


Endnote là một trong các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo được sử dụng phổ biến hiện nay.EndNote là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, giúp lưu trữ và quản lý tài liệu trích dẫn/tài liệu tham khảo. Đây là phần mềm hữu ích trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Buổi báo cáo đã giới thiệu các tiện ích, cách sử dụng phần mềm được ứng dụng trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hành trích dẫn, lập thư mục tài liệu. Buổi BCCD diễn ra trong không khí sôi nổi và thu hút được gần 30 bạn sinh viên tham gia.


Toàn cảnh buổi báo cáo chuyên đề

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.