Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2016 Khoa Đô thị học

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2016

Khoa Đô thị học

Căn cứ Công văn số 64/XHNV-QLKH-DA của Phòng Quản lý Khoa học - Dự án, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM về việc Tổ chức Tuần lễ  khoa học Sinh viên năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-XHNV-QLKH-DA của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM về việc Thành lập Hội đồng đánh giá đề tài NCKH sinh viên cấp Khoa/ Bộ môn - Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2016;

Khoa Đô thị học thông báo đến sinh viên các lớp về Lịch làm việc “Hội nghị khoa học sinh viên năm 2016” thuộc "Tuần lễ khoa học Sinh viên năm 2016” cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 - 11h20, sáng thứ 2 ngày 25/4/2016

Địa điểm: Phòng D601, cơ sở Đinh Tiên Hoàng

Thành phần Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng : PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

2. Ủy viên: TS. Trương Hoàng Trương

3. Thư ký: ThS.KS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan

Thành phần tham dự: Giảng viên và sinh viên Khoa Đô thị học (Tất cả thành viên của các nhóm báo cáo; Các nhóm chuẩn bị thực hiện đề tài NCKH 2017; Các bạn SV quan tâm đến lĩnh vực NCKH).

Số đề tài báo cáo: 5 đề tài.

Chương trình làm việc (dự kiến):

Lưu ý:  

1. Mỗi nhóm có thời gian báo cáo là 30 phút, trong đó 15 phút trình bày kết quả nghiên cứu, 15 phút trả lời câu hỏi của Hội đồng.

2. Các nhóm nộp file báo cáo (power point) chậm nhất vào lúc 15:00 chiều thứ 6 ngày 22/4/2016, tại Văn phòng Khoa Đô thị học (gặp cô Bình Minh).

Khoa Đô Thị Học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.