Thông báo kiểm tra thông tin in ấn bằng tốt nghiệp và tình trạng nộp hình làm bằng (Hệ Chính quy, Văn bằng 2, Liên thông tốt nghiệp đợt 1/2016)

Sinh viên hệ Chính quy, Liên thông, Văn bằng 2 được công nhận tốt nghiệp đợt 1/2016 xem danh sách tại đây: Chính quy tập trungChính quy - cử nhân tài năngLiên thôngVăn bằng 2.

* Kiểm tra thông tin cá nhân:
- Sinh viên kiểm tra, rà soát thật kỹ thông tin cá nhân (MSSV, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh), nếu có sai sót vui lòng báo ngay về Phòng Công tác sinh viên (ĐT: 08.38293828 - 111 gặp cô Hải hoặc email về: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn).

- Thời gian kiểm tra và phản hồi (nếu có): từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/5/2016.


* Tình trạng hình làm bằng tốt nghiệp:

- Sinh viên cũng đồng thời xem tình trạng nộp hình làm bằng tốt nghiệp cũng trong những danh sách trên, sinh viên nào có MSSV được tô xanh lá là chưa nộp hình làm bằng tốt nghiệp, SV sẽ nộp tại phòng Công tác sinh viên (B.002) vào ngày16/5/2016 (thứ hai, sáng: 8giờ-11giờ, chiều: 14giờ-17giờ).

- Quy cách: mỗi sinh viên nộp 3 hình 3x4, bỏ vào bì thư, ghi rõ thông tin họ tên, ngày sinh, nơi sinh, MSSV sau mỗi hình và ngoài bì thư. Phí: Chính quy: 200.000; Liên thông và Văn bằng 2: 300.000.

* Lưu ý:
- Sinh viên nhanh chóng thực hiện đúng thời gian đã thông báo để kịp tiến độ làm thủ tục, in ấn bằng tốt nghiệp.
- Sinh viên hệ văn bằng 2, Liên thông có thể nộp tập trung hình và phí về cho văn phòng khoa/bộ môn. Khoa/bộ môn sẽ chuyển về phòng Công tác sinh viên.

- Sinh viên hệ Văn bằng 2 đã nộp hình và phí về cho Khoa/bộ môn thì bỏ qua thông báo thu hình này.

- Nếu có thắc mắc, phản hồi vui lòng gọi 08.38293828 - 111 gặp anh Quốc hoặc email về:
congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.