Đăng ký học ngoại ngữ đầu ra Sau đại học

Các anh chị học viên từ khóa 2016 trở về trước (còn thời gian đào tạo 05 tháng trở lên tính từ ngày ra thông báo này) có nhu cầu thì đăng ký theo mẫu bên dưới.

Thời gian đăng ký: Từ 30/5/2018 đến 15/6/2018.

Học viên đọc kỹ thông báo đính kèm để làm theo hướng dẫn của Sau Đại học Trường.

Xem thông báo tại đây.

Tải mẫu đăng ký tại đây

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.