ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG (NĂM HỌC 2019-2020)

1. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học KHXH&NV (hệ đại trà và hệ chất lượng cao);

2. Thể thức đăng ký:
- Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc nhóm, tối đa 05 sinh viên/ nhóm (Xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên);
- Hồ sơ đăng ký gồm: 01 bản Thuyết minh nghiên cứu theo mẫu (Mẫu SV01);
- Sinh viên nộp Thuyết minh tại văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời hạn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày thứ Hai 09/9/2019

- Xem thông tin cụ thể tại đây: (Thông báo)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.