TS.Sơn Thanh Tùng, ThS. Trương Thanh Thảo, “Yếu tố xã hội trong xu hướng phát triển các kiểu mẫu đô thị thông minh”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Tháng 3/2019

TS. Sơn Thanh Tùng (Trưởng BM. Quản lý Đô thị & Dự án)
ThS. Trương Thanh Thảo
(Giảng viên)


Bài nghiên cứu được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Đô thị hóa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam xu hướng đổi mới và điều kiện phát triển” Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị, Đại học Kinh tế quốc dân. (Xem toàn văn TẠI ĐÂY)

 

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.