Buổi thuyết minh đề tài loại B cấp ĐHQG-HCM của giảng viên Khoa Đô thị học

Sáng ngày 14/12/2018, PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng Khoa Đô thị học, chủ nhiệm đề tài và Ths. Nguyễn Hải Nguyên – thư ký đề tài đại diện nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề cương đề tài: “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người học ĐHQG-HCM” trước Hội đồng xét duyệt do GS.TSKH Trần Ngọc Thêm làm chủ tịch. Đây là đề tài NCKH đặt hàng loại B cấp Đại học Quốc gia – HCM.

 

PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân đã thuyết minh đề tài với những mục tiêu nghiên cứu rõ ràng. Đề tài không chỉ đo lường thực trạng đạo đức của các đối tượng nghiên cứu mà còn hướng đến việc xây dựng mô hình ứng dụng các bộ nguyên tắc về chuẩn mực đạo đức vào thực tiễn.

 


Nhóm nghiên cứu đã nhận được những ý kiến đóng góp hoàn thiện từ phía hội đồng và đã được Hội đồng thông qua với số điểm là 81.6/100 điểm. Đề tài sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian 30 tháng.

 


Thực hiện nghiên cứu đề tài này sẽ là cơ hội để giảng viên khoa đô thị học phát triển kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, phát triển các hướng nghiên cứu trong việc kết hợp giữa các chuẩn mực đạo đức với những đối tượng, lứa tuổi, nguồn gốc và quốc gia khác nhau. Mặc khác, đề tài là một trong những cơ sở để xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh tại trường, không chỉ trong đơn vị mà có thể kết hợp với các đơn vị khác theo mục tiêu phát triển trường đại học ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM trở thành đại học nghiên cứu.


Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

Toàn cảnh buổi thuyết minh đề tài nghiên cứu


Chủ nhiệm và thư ký đề tài chụp hình lưu niệm cùng 5 thành viên hội đồng

Khoa Đô thị học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.