Lãnh đạo Khoa Đô thị học dự Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 01/11/2020 tại Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, được sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng Khoa, Chi hội trưởng Chi hội Khoa Đô thị học, Ban chấp hành Hội quy hoạch phát triển đô thị TP.HCM dự đại hội phiên chính thức Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành, các Hội Quy hoạch Phát triển đô thị trong các nước, đại diện lãnh đạo các trường đại học có đào tạo về xây dựng, kiến trúc, đô thị.
Toàn cảnh Đại hội lần thứ V Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

 

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước tự nguyện tham gia, được thành lập theo quyết định số 24/1998/Q -TTg ngày 02/02/1998 của Thủ tướng chính phủ. Đại hội vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN, ông Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến lớn với chính sách đổi mới, hội nhập cùng sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác hội, công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong giai đoạn 2014 - 2019, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Việt Nam đang trong quá trình đô thị hoá nhanh. Đến tháng 5/2019 cả nước có 833 đô thị (trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, 20 đô thị loại 1, 29 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 85 đô thị loại 4 và khoảng 647 đô thị loại 5. Thực tiễn phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay vẫn còn có những tồn tại, đòi hỏi phải có sự nỗ lực của xã hội, trong đó có vai trò của cộng đồng, của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.


PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân cùng TS.KTS Vũ Anh - Phó Trưởng Khoa Quản lý đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 


Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số hạn chế cơ bản trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển hệ thống đô thị đáng lưu ý sau:

- Các đô thị Việt Nam chưa được liên kết tốt với nhau tạo thành một hệ thống đồng bộ; dân số ở các thành phố lớn gia tăng nhanh chóng và thiếu kiểm soát.

- Số lượng đô thị tăng nhanh nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu của phát triển bền vững.

- Các phương pháp và quy trình lập quy hoạch chưa tiên tiến; các mô hình phát triển đô thị chưa được đề xuất rõ ràng đáp ứng nhu cầu phù hợp với bối cảnh của địa phương, vùng miền khác nhau; vấn đề lồng ghép các tiêu chí bền vững vào phát triển đô thị chưa được thực hiện hiệu quả.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh và không đồng bộ, chưa thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu; khu vực đô thị đang phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm môi trường và tình trạng suy thái môi trường còn dãy ra nghiêm trọng.

- Việc huy động các nguồn lực cho phát triển đô thị không đủ để thực hiện các kế hoạch/quy hoạch hiện hành một cách hiệu quả.

- Chính sách và hệ thống pháp lý chồng chéo và đôi khi chưa phù hợp với thực tế của từng địa phương.

- Năng lực quản lý, phát triển đô thị nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển đô thị bền vững.

 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH hội đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- Phát huy vai trò liên hiệp đoàn kết các đội ngũ chuyên môn, các tổ chức thành viên và trực thuộc để làm tốt nhiệm vụ là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về lĩnh vực quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức để tập hợp và nâng cao năng lực các hội thành viên và đơn vị trực thuộc về tư vấn, phản biện, giám định xã hội và nghiên cứu ứng dụng KHCN trong quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị.

- Củng cố, phát triển, đổi mới phương pháp hoạt động của tổ chức hội và công tác phát triển hội cơ sở và hội viên.

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước

- Tổ chức tốt Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia 2 năm một lần.


Khoa Đô thị học vinh dự có PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP.HCM là 1 trong 215 vị trúng cử vào Ban chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam.

 

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam

 

Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.