Báo cáo chuyên đề 02/2017

Ngày 24/02/2017, tại Phòng Thông tin và Nghiên cứu Đô thị - Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, Khoa Đô thị học đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề của tháng với hai chủ đề là kinh nghiệm quản lý chất thải rắn của thành phố Yokohama cho TP.HCM và các cách tiếp cận của khoa học xã hội và hành vi trong quy hoạch đô thị.

Về phía khoa, TS. Trương Hoàng Trương – Trưởng khoa, ThS.KS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan – Phó Trưởng khoa và ThS. Trần Thị Ngọc Nhờ đã tham dự buổi báo cáo, cùng với hơn 50 bạn sinh viên các khóa có hứng thú trong học thuật.

Mở đầu buổi báo cáo, cô Phan Đình Bích Vân trình bày về chủ đề “Quan điểm của sinh viên về quản lý và tái chế chất thải rắn tại Yokohama và TP.HCM”. Báo cáo đưa ra những so sánh của hệ thống quản lý và tái chế chất thải rắn của hai thành phố, đồng thời đề cập đến những điểm khác biệt và tương đồng trong nhận thức của sinh viên hai nước về vấn đề này.

 

Tiếp đó, cô Đoàn Diệp Thùy Dương đã trình bày một cách tiếp cận khác về tình trạng quản lý chất thải rắn, nghiên cứu về “Các yếu tố thúc đẩy hoạt động quản lý chất thải rắn tại Yokohama và TP.HCM”. Thông qua nghiên cứu về quá trình phát triển của hoạt động này, báo cáo chỉ ra những điều kiện và hoàn cảnh kinh tế - xã hội và môi trường quan trọng, đã có ảnh hưởng lên đến những thành tựu của Yokohama hiện nay. 


Báo cáo cuối cùng của ThS. Nguyễn Văn Quốc Thái trình bày về “Các cách tiếp cận của khoa học xã hội và hành vi trong quy hoạch đô thị”. Thông qua ba cách tiếp cận với những ví dụ cụ thể, báo cáo nhấn mạnh nhu cầu nhận thức đúng đắn về khái niệm quy hoạch đô thị, cũng như ứng dụng những cách tiếp cận này vào những vấn đề phù hợp trong nghiên cứu.

 
Các diễn giả báo cáo

Kết thúc ba báo cáo, các bạn sinh viên đã có những trao đổi bổ ích về những kiến thức vừa được giới thiệu. TS. Trương Hoàng Trương đã nhận xét tổng kết lại nội dung và đặc biệt gợi ý sinh viên có thể kế thừa những kiến thức này cho công việc học tập và nghiên cứu của mình. 


Buổi báo cáo đã diễn ra thành công tốt đẹp, là nguồn động lực cho Khoa Đô thị học tiếp tục tổ chức thêm nhiều báo cáo chuyên đề trong thời gian tới để khuyến khích hoạt động trau dồi kiến thức của sinh viên.

Nguyễn Văn Quốc Thái

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.