Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Bùi Hoàng Việt

Sáng ngày 14.09.2016, tại Phòng C105, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Bùi Hoàng Việt với đề tài: “Biến đổi kinh tế - xã hội của làng nghề truyền thống dưới tác động của quá trình đô thị hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghiên cứu trường hợp Làng hoa Gò Vấp trong giai đoạn từ năm 1997 – 2015) do TS. Trương Hoàng Trương làm Giảng viên hướng dẫn Khoa học.

Thành phần hội đồng tham dự bao gồm: PGS.TS. Nguyễn Minh Hoà – Chủ tịch Hội đồng; TS.Dư Phước Tân - Phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Hậu - Phản biện 2; TS. Sơn Thanh Tùng – Thư ký hội đồng; TS. Nguyễn Thị Phượng Châu - Ủy viên.


Học viên Bùi Hoàng Việt trình bày tại buổi báo cáo

Báo cáo luận văn bao gồm 120 trang với các phần mở đầu, nội dung và kết luận, chưa kể phần phụ lục và tài liệu tham khảo. Trong đó, nội dung được chia làm hai chương chính: Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển làng nghề trong quá trình đô thị hóa; Chương II: Quá trình biến đổi của làng hoa Gò Vấp dưới tác động của quá trình đô thị hóa.
Luận văn được đánh giá cao về ý nghĩa lý luận và thực tiễn khi nghiên cứu về làng nghề nông nghiệp là một đối tượng bị ảnh hưởng rất mạnh mẽ từ quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, tác giả đã có những tổng thuật tài liệu công phu, sử dụng những phương pháp mới và có những đánh giá, phân tích, kết luận có giá trị thực tiễn cho thực trạng của làng hoa Gò Vấp tại TP.Hồ Chí Minh trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay.


Hội đồng buổi bảo vệ của Học viên Bùi Hoàng Việt

Học viên đã nhận được những góp ý, nhận xét, đánh giá của Hội đồng. Kết luận của Hội đồng, đề tài được nghiệm thu với kết quả 9.4 điểm và có một số chỉnh sửa nhỏ để luận văn hoàn thiện tốt hơn. Đề tài sẽ được đóng cuốn gửi Phòng Sau Đại học, Thư viện trường và lưu tại Thư viện của Khoa Đô thị học. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích giúp cho sinh viên và học viên cao học của Khoa cũng như các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến lĩnh vực này trong quá trình nghiên cứu và học tập.


Khoa Đô thị học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.