Gặp gỡ ban liên lạc và cựu sinh viên Đô thị học

Nằm trong chương trình chuẩn bị cho Hội nghị Cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (dự kiến tổ chức vào tháng 06/2016), ngày 23/05/2016 Khoa Đô thị học đã tổ chức buổi “Gặp gỡ Ban liên lạc và Cựu sinh viên Đô thị học” nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc.
Đến dự buổi gặp gỡ có sự hiện diện của TS. Trương Hoàng Trương – Trưởng Khoa Đô thị học, ThS. Nguyễn Hải Nguyên – Phó trưởng Khoa Đô thị học, các bạn trong Ban liên lạc Cựu sinh viên và đại diện cựu sinh viên Khóa 1, 2, 3 và 4.
Tại buổi gặp gỡ, Ban liên lạc Cựu sinh viên đã thống nhất kiện toàn lại tổ chức Thường trực Ban liên lạc Cựu sinh viên Đô thị học với 08 thành viên (trong đó có 01 Trưởng ban, 07 Phó trưởng ban phụ trách các mảng: Truyền thông & Thông tin liên lạc, Hoạt động & Sự kiện và Tài chính). Cũng thông qua buổi gặp gỡ này, các cựu sinh viên đã có những đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Khoa cũng như đề ra phương hướng hoạt động sắp tới của Hội cựu sinh viên Đô thị học.
Thay mặt BCN Khoa, TS. Trương Hoàng Trương – Trưởng khoa cũng đã có những định hướng cho các chương trình hành động của Hội cựu sinh viên, qua đó cũng nhấn mạnh vai trò của cựu sinh viên trong quá trình hoạt động của Khoa. Ban chủ nhiệm Khoa rất tin tưởng với sự kiện toàn cơ cấu tổ chức, trong thời gian tới Ban liên lạc cựu sinh viên Đô thị học sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc tập hợp cựu sinh viên các thế hệ, tạo sự gắn bó đoàn kết tương trợ lẫn nhau và trở thành cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Khoa Đô thị học nói riêng và Nhà trường nói chung.

 

Ban liên lạc Cựu sinh viên Đô thị học chụp hình lưu niệm với Ban chủ nhiệm Khoa

Danh sách Ban liên lạc Cựu sinh viên Đô thị học

 

 

Hội Cựu sinh viên Đô thị học


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.