V/v SV dự kiến bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ HKI, NH 2016 - 2017

Áp dụng điều 19: Cảnh cáo học vụ - Buộc thôi học trong chương 3: Tổ chức đào tạo tại trong Quy chế Công tác học sinh, sinh viên theo Quyết định số 786/QĐ-ĐHQG-CTSV của Giám đốc ĐHQG – HCM.

1. Hàng năm, Trường sẽ tiến hành xử lý học vụ sau học kỳ 1 và sau học kỳ hè. Sinh viên vi phạm một trong các quy định sẽ bị cảnh cáo học vụ:
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường.
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do Trường quy định cho ngành đào tạo trong một học kỳ.
- Có ĐTBHK trong học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc ĐTBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4.0.

2. Trường sẽ ra quyết định đình chỉ học tập và xóa tên khỏi danh sách sinh viên, nếu sinh viên vi phạm một trong những trường hợp sau:
- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;
- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên - có điểm trung bình học kỳ bằng 0 (không) ở một học kỳ chính;
-Bị cảnh cáo học vụ 2 lần liên tiếp 


Nay Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các Khoa, Bộ môn danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ học kỳ II, năm học 2016 - 2017.

Xem thông báo tại đây.

Tải danh sách tại đây.

Sinh viên có tên trong danh sách nếu có bất kỳ khiếu nại, thắc mắc nào thì liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa, gặp Ban chủ nhiệm Khoa chậm nhất là 11h00 ngày 29/5/2017.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.