Báo cáo chuyên đề tháng 05: “Thoát nước đô thị bền vững”

Sáng ngày 12/05/2016, Phòng Nghiên cứu và Thông tin Đô thị đã tổ chức Báo cáo chuyên đề tháng 05 với chủ đề “Thoát nước đô thị bền vững” do ThS.NCS. Nguyễn Hoàng Mỹ Lan trình bày.

 

PHAN VAN:Users:apple:Downloads:IMG_20160512_150342_027.jpg


Tại buổi báo cáo, ThS.NCS Nguyễn Hoàng Mỹ Lan đã trình bày hai mô hình thoát nước đô thị: thoát nước truyền thống (thoát nước càng nhanh càng tốt) và thoát nước đô thị bền vững (thoát nước càng giống tự nhiên càng tốt) với cách thức hình thành, hoạt động và những ưu thế của từng mô hình. Diễn giả cũng đưa ra những kinh nghiệm áp dụng hệ thống thoát nước đô thị bền vững (SUDS) tại các thành phố trên thế giới (Hamsphire, Cambridge, London…) và tại Việt Nam (Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh…) và những kinh nghiệm có thể áp dụng phương thức này để giải quyết bài toán ngập trên diện rộng tại Tp.HCM.

PHAN VAN:Users:apple:Downloads:IMG_20160512_103446_261-2.jpg

 

Buổi báo cáo chuyên đề đã thu hút được sự tham dự của sinh viên Đô thị học các khoá và hứa hẹn gợi mở ra những hướng nghiên cứu tiếp theo của sinh viên về vấn đề này.

Phòng Nghiên cứu và Thông tin Đô thị

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.