Bản tin: Buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Đô thị học, khóa 2015 của HVCH Nguyễn Thành Công và HVCH Trương Thái Tân

Buổi sáng ngày 23/11/2019 từ 8h00’- 12h00’, tại phòng D.402, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên Cao học Nguyễn Thành Công do TS. Trương Hoàng Trương hướng dẫn và HVCH Trương Thái Tân do TS. Sơn Thanh Tùng hướng dẫn.

 

Luận văn thạc sĩ của HVCH Nguyễn Thành Công – đề tài: “Nghiên cứu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng & giải pháp”


Theo Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ số 996/ QĐ-XHNV-SĐH ngày 6/11/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM, hội đồng gồm có: PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM) – Chủ tịch HĐ; TS. Dư Phước Tân (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) – Phản biện 1; PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển) – Phản biện 2; TS. Sơn Thanh Tùng (Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM) – Thư ký HĐ; TS. Bùi Thị Ngọc Trang (Học viện Cán bộ TP.HCM) - Ủy viên HĐ.


Hội đồng chấm luận văn của HVCH Nguyễn Thành CôngTên đề tài và nội dung nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Đô thị học. Trong bối cảnh đô thị hóa, di dân và tăng nhanh mật độ dân số đô thị, nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết, đã dẫn đến hiện tượng xây dựng nhà không phép, sai phép và có xu hướng phát triển tràn lan, gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền. Vì vậy, đề tài được Hội đồng đánh giá mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn.
Học viên Nguyễn Thành Công trình bày tóm tắt luận văn trước Hội đồngBáo cáo luận văn gồm 95 trang (chưa kể phần phụ lục), với cấu trúc bao gồm 3 Chương chính: Chương 1 – Cơ sở lý luận quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; Chương 2 – Thực trạng quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện Bình Chánh; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện Bình Chánh.


Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý trật tự xây dựng, là tài liệu tham khảo có giá trị lý luận và thực tiễn đối với việc xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách,… (PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân); Luận văn đã minh họa tên cụ thể các dự án “treo” trên địa bàn Huyện Bình Chánh là nguyên nhân đã dẫn đến hiện tượng vi phạm trật tự xây dựng (từ trang 72); phân tích và nêu lên 5 khó khăn tồn tại trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng (từ trang 73); đã nhận diện 3 vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quản lý trật tự xây dựng, từ đó đề xuất 5 giải pháp định hướng, góp phần giải quyết hiện tượng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Huyện Bình Chánh nói riêng và TP.HCM nói chung -(TS. Dư Phước Tân); Phần phương pháp được trình bày khá chuẩn, từ việc đưa các phương pháp nghiên cứu, đưa ra các giả thuyết, khung phân tích, tác giả có nhiều trải nghiệm thực tiễn, có kiến thức về pháp lý, nếu trau dồi thêm kỹ năng điều tra định lượng và xử lý kết quả định lượng, thì tác giả có thể đảm đương những công trình dài hơi hơn – (PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân).


Bên cạnh những lời khen và ghi nhận công sức của HVCH, hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục: Chưa khai thác kết quả điều tra đầy đủ. Đề nghị bổ sung thuyết minh khung phân tích (TS. Dư Phước Tân); Vẫn cần chỉnh lại một số điểm, đổi “giả thuyết” ra thành “Câu hỏi nghiên cứu” vì chính đó là những câu hỏi nghiên cứu chứ không phải giả thuyết – (PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân, PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân); Tác giả nên cung cấp các kết quả khảo sát, nghiên cứu các hộ gia đình đánh giá về hiện trạng cấp phép xây dựng, ý thức chấp hành, công tác QLNN của địa phương, những mong đợi, đề xuất… làm cơ sở khoa học cho những nhận định, những kết luận hay đề xuất giải pháp của tác giả (TS. Sơn Thanh Tùng).


Học viên Nguyễn Thành Công tiếp thu các ý kiến đóng góp, trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng chấm bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả luận văn đạt 8,25 điểm.

 


Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên hướng dẫn và hội đồng chấm luận vănLuận văn thạc sĩ của HVCH Trương Thái Tân – đề tài: “Đánh giá chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong các dự án thu hồi đất tại thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp dự án đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên”.


Theo Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ số 997/ QĐ-XHNV-SĐH ngày 6/11/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM, hội đồng gồm có: PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân (Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM) – Chủ tịch HĐ; PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân (Trung tâm Nghiên cứu Đô thị & Phát triển) – Phản biện 1; TS. Bùi Thị Ngọc Trang (Học viện Cán bộ TP.HCM) – Phản biện 2; TS. Trương Hoàng Trương (Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG-HCM) – Thư ký HĐ; TS. Dư Phước Tân (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) - Ủy viên HĐ.


Hội đồng chấm luận văn của HVCH Trương Thái Tân


Tên đề tài và nội dung nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Đô thị học. Di dời tái định cư luôn là một vấn đề nóng bỏng trong quá trình phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến quyền lợi của người dân, vì những thiệt hại vô hình rất khó tính được của những người trong cuộc, vì đất, chìa khóa của vấn đề có giá bất định, luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Vì vậy, đề tài mang tính thời sự cao và cần thiết để nghiên cứu, góp phần giải quyết bài toán nan giải này.Học viên Trương Thái Tân trình bày tóm tắt luận văn trước Hội đồng


Về ưu điểm: PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân nhận xét – phương pháp nghiên cứu của luận văn tương đối phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. HVCH sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu chính là định lượng và định tính. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. TS. Dư Phước Tân đánh giá một trong những điểm son của luận văn là đề cập đến khía cạnh “hỗ trợ” trong chính sách bồi thường. TS. Trương Hoàng Trương nhận xét luận văn tiếp cận có tính hệ thống: chính sách đến việc thực hiện, triển khai chính sách, đánh giá chính sách.


Hạn chế của đề tài: theo đánh giá của TS. Bùi Thị Ngọc Trang – nguồn tài liệu chưa phong phú, chưa chuyên sâu. Những tài liệu về “đánh giá chính sách” cần được tham khảo thêm từ các nguồn là bài viết đăng trên các tạp chí có uy tín, những bài viết trong các hội thảo/ tọa đàm đánh giá kết quả thực hiện chính sách trong một giai đoạn cụ thể nào đó,… chứ không chỉ đơn thuần những tài liệu về các chính sách bồi thường, hỗ trợ đã được ban hành. TS. Dư Phước Tân nhận xét phần tổng quan tài liệu của luận văn còn hơi mỏng, nếu luận văn bổ sung thêm luận chứng chọn mẫu và nhất là khai thác thêm kết quả từ 200 phiếu điều tra để chứng minh luận điểm đưa ra thì giá trị khoa học của luận văn sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. PGS. TS Tôn Nữ Quỳnh Trân cho rằng Luận văn có ba chương: tên chương 1 là hợp lý, nhưng tên chương 2 và 3 là chưa ổn. Mỗi chương cần có tên gọi cho chính nội dung mà nó đề cập, mang tính tổng hợp cao (trường hợp chương 2). Kết luận là kết luận, nằm ở cuối chứ không phải là một phần trong một chương (trường hợp chương 3). PGS. TS Phan Thị Hồng Xuân và TS. Trương Hoàng Trương góp ý về cách trích dẫn biên bản phỏng vấn sâu, về phương pháp chọn mẫu....


Học viên Trương Thái Tân tiếp thu các ý kiến đóng góp, trả lời các câu hỏi của các thành viên hội đồng chấm bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả luận văn đạt 8,5 điểm.


Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên hướng dẫn và hội đồng chấm luận văn


Chủ tịch Hội đồng kết luận sau khi hai HVCH chỉnh sửa lại nội dung luận văn theo quyết nghị của Hội đồng, luận văn sẽ được đóng cuốn nộp lại ở Phòng Sau Đại học, Thư viện trường và lưu tại Thư viện của Khoa Đô thị học. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích giúp cho sinh viên và học viên cao học của Khoa cũng như các cá nhân, tổ chức có quan tâm đến lĩnh vực này tham khảo.


Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.