Buổi họp về Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi Khoa Đô thị học

Chiều ngày 25/2/2020, tại văn phòng A309, Khoa Đô thị học đã có buổi họp toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa về việc thống nhất Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi của khoa; triển khai lồng ghép bộ giá trí cốt lõi cùng Triết lý giáo dục của Khoa và Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM vào chương trình đào tạo cử nhân Đô thị học. PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân - Trưởng Khoa đã chủ trì cuộc họp.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp


Đây là buổi trao đổi thứ 3 về Triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi riêng của khoa Đô thị. Triết lý giáo dục được Khoa thống nhất lựa chọn là “ĐA DẠNG – TRÍ TUỆ - HỘI NHẬP” – cũng là viết tắt 3 chữ cái đầu của ngành học Đ – T – H (Đô thị học). Cùng với đó là 5 giá trị cốt lõi thể hiện qua các chữ viết tắt: “3K + 2Đ”. K và Đ ghép lại còn có nghĩa Kết Đoàn. Nội hàm cụ thể của 5 giá trị:


1. Kết nối: kết nối các yếu tố nền tảng hướng đến đô thị phát triển bền vững
2. Kiến thức: liên ngành, đa ngành
3. Khát vọng: vươn lên trên nền tảng kinh tế tri thức
4. Đa dạng văn hoá & hội nhập quốc tế: đáp ứng của sản phẩm đào tạo đối với xã hội
5. Độc lập & sáng tạo: cách ứng xử của sản phẩm đào tạo đối với tri thức và sự phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0


Việc xác định Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi riêng của khoa giúp tạo dựng bản sắc riêng của Khoa Đô thị học, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG – HCM hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.


Để giúp giảng viên lồng ghép Triết lý và bộ giá trị cốt lõi của khoa và trường vào hoạt động giảng dạy, được sự phân công của Trưởng khoa, ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Vy - Tổ phó Tổ Đảm bảo chất lượng đã trình bày cách thức lồng ghép Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi của Khoa vào chuẩn đầu ra của các môn học trong chương trình đào tạo Cử nhân Đô thị học.


Bên cạnh đó, ThS. Võ Thanh Tuyền - Phó Trưởng Khoa cũng trình bày các điểm cần lưu ý khi chỉnh sửa, cập nhật đề cương chi tiết các môn học. Cũng tại buổi họp, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân chỉ đạo các tổ bộ môn phải rà soát lại các chương trình đào tạo tránh việc sinh viên phản ánh nhiều môn học có nội dung trùng lập. Các giảng viên trong khoa đã có những thảo luận, góp ý để hoàn chỉnh khung chuẩn đầu ra cấp độ 3 của chương trình đào tạo ở cả 3 nội dụng: kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, đồng thời thống nhất một số nội dung trong việc xây dựng tiêu chí chấm điểm và đánh giá môn học.


Năm 2020, Khoa Đô thị học sẽ tiến hành đánh giá nội bộ kiểm định AUN về đào tạo bậc đại học. Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng giúp khoa cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới, hướng đến là một trong những đơn vị giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực đô thị tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong tương lai không xa.


Khoa Đô thị học

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.