Thông báo gia hạn thời gian dự tuyển học bổng AEON năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên được nhận học bổng của AEON 1%, phòng Công tác sinh viên thông báo gia hạn thời gian dự tuyển học bổng AEON năm 2019 như sau:
1. Số lượng học bổng: 10 suất.
Học bổng được trao trong 02 năm học nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt.
2. Giá trị học bổng: 435 USD/suất
3. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3 (khóa 2017 - 2021);
- Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, kết quả học tập từ 8.00 trở lên;
- Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác năm học 2019-2020;
- Cam kết tham dự lễ trao học bổng sẽ được tổ chức vào tháng 12/2019 và không đi du học nước ngoài từ 12 tháng trở lên trong suốt thời gian nhận học bổng.
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn về kinh tế;
- Phiếu điểm năm học 2018-2019 (02 học kỳ);
- 01 bài luận ngắn bằng tiếng Việt về chủ đề Leadership/Social Issue Awareness (tự chọn, khoảng 500 chữ)
- Bản photo các giấy chứng nhận thành tích, hoạt động rèn luyện (nếu có);
Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo sinh viên được biết. Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển tại phòng Công tác sinh viên trước ngày 30 tháng 10 năm 2019.

http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=e98b9959-e2f0-4503-a29c-f5e9d78b7155&fbclid=IwAR2xstSQwpUKXUtdd0OerYJyG4RUXr69Qx1OGxhovE_wE1OlsXCL6F4car0

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.